Мета та завдання творчої групи

2020-2021 н.р.

У зв'язку з обставинами, творчою групою було обрано наступну проблемну тему для опрацювання на наступні декілька років: 

«Особливості організації та впровадження дистанційних технологій в освітній простір школи –інтернату «Джерело»


Мета: організувати і впровадити методичний супровід класно-дистанційної форми навчання засобами інформаційного середовища,  оптимізувати умови освітнього процесу для учнів з ООП за допомогою впровадження дистанційних технологій та їх успішної інтеграції в традиційну систему навчання. 

Завдання:

-                  Створення та апробація листа опитування щодо готовності педагогів до використання технологій дистанційного навчання

-                  Аналіз рівня якості знань педагогічних працівників «Джерела» щодо впровадження дистанційної освіти

-                  Організація дистанційного комплексного забезпечення вчителів предметно-методичними матеріалами з усіх навчальних дисциплін

-                  Проведення уроків і майстер-класів членами творчої групи із застосуванням дистанційних освітніх технологій

-                  Створення електронної бази даних матеріалів, що використовуються вчителями в рамках ДНТ.

-                  Створення оптимальної моделі дистанційного навчання у школі-інтернаті, що є найбільш коректною для учнів з ООП;

-        Ведення електронного журналу та електронних щоденників.

-                  Складання методичного інструментарію дистанційного уроку
2019-2020 н.р.

Проблемна тема, над якою працює група творчих вчителів:
«Формування компетентної особистості через корекційно-реабілітаційний супровід учня з особливими освітніми потребами в умовах нової української школи»
Мета: проаналізувати стан та вивчити особливості реалізації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами.
Завдання: -      вивчити закономірності й особливості освіти, навчання, виховання та підготовки до самостійного життя, як умови успішної інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;
-                    вивчити особливість індивіда з психофізичними порушеннями через активне залучення його в життєві ситуації;
-                    послідовно узагальнити попередній досвід допомоги особам з вадами розвитку, який склався протягом еволюції системи корекційно-реабілітаційної допомоги;

-                    обґрунтувати результати аудиту задля узагальнення спільних підходів до реалізації допомоги учням з психофізичними порушеннями.


Немає коментарів:

Дописати коментар